Kaimo plėtros projektai

Ūkio plėtros projektai, ūkio valdos pertvarkymas, miško sodinimas ne miško žemėje

Kaimo plėtros projektai (žemėtvarkos projektai) rengiami šiais planavimo tikslais:

Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimasProjektai ruošiami, norint suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritoriją:  ūkininko sodybos ribų ir sklypo dalies, kur galimi statiniai, nustatymas; žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitų pastatų ir inžinerinių statinių statybos zonos nustatymas. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra leidžiama, jei statoma ūkininko sodyba ant ne mažesnio kaip 0,5 ha žemės sklypo. Ūkininko sodybos statyba leistina tik tuomet, kai užsakomas kaimo plėtros projektas.

Miško sodinimas ne miško žemėje. Norint įveisti mišką ne miško žemėje, reikalingas projektas, kad sklype būtų galima suformuoti plotus, kuriuose galima įveisti mišką, arba nustatyti sklypus, kuriems reikės pakeisti žemės naudojimo paskirtį, mišką įveisus. Rengiami vieno ar kelių žemės sklypų projektai miškui įveisti ne miško žemėje.

Ūkio žemės valdos pertvarkymas. Siekiama suformuoti panašias savybes turinčius sklypus ir nustatyti jų rekomenduojamą naudojimą, pagal ūkio veiklos sritis: planuojamų žemės ūkio augalų sudėtis ir kaitaliojimas sėjomainose, taip pat nustatyti kitas ūkiui funkcionuoti reikalingas žemės tvarkymo priemones.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai. Siekiant suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius, rengiami žemės ūkio plėtros arba kaimo plėtros projektai. Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas rengiamas visos seniūnijos, kelių kaimų ar vieno kaimo teritorijai.

Reikia projekto?

Susisiekite