Teikiamos paslaugos

Žemėtvarkiniai projektai

Sklypo formavimas, sklypo padalijimas, žemės paskirties keitimas


Rengiu šiuos žemėtvarkinius projektus:

Projektai rengiami vadovaujantis organizatoriaus išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais. Projektai derinami su reikalavimuose nurodytomis projektą derinančiomis institucijomis. Suderintą projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris patikrina projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl projekto patvirtinimo.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektai pradedami rengti pateikus šiuos dokumentus:

 1. Kadastrinių matavimų žemės sklypo planas, statinių išdėstymo schema;
 2. Nekilnojamojo turto registro išrašas (pažymėjimas).

Kaimo plėtros projektai

Ūkio valdos pertvarkymas, miško sodinimas ne miško žemėje, vietos parinkimas ūkio statiniams

Kaimo plėtros projektai (žemėtvarkos projektai) rengiami šiais planavimo tikslais:

Kaimo plėtros projektai pradedami rengti pateikus šiuos dokumentus:

 1. Kadastrinių matavimų žemės sklypo planas, statinių išdėstymo schema;
 2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas;
 3. Sklypo topografinė (toponuotrauka), atlikta ne seniau nei prieš 1 metus.

Statinių projektavimas

Namų projektai, ūkininko sodybos pastatų projektai, gatvių ir kelių projektai

Atlieku projektavimo paslaugas iki statybos leidimo gavimo (nauja statyba, rekonstravimas, remontas). Parengiu projektinius pasiūlymus. Rengiu pastatų techninius ir darbo projektus. Užsakovui pageidaujant, atlieku visas kitas reikiamas procedūras, siekiant gauti statybos leidimą. Užsakau sklypo ir pastatų matavimus, topografines nuotraukas, prisijungimo sąlygas. Užsakau specialiuosius architektūros reikalavimus, nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose - projektavimo reikalavimus saugomose teritorijose. Suderinu parengtus projektus su reikiamomis institucijomis. Gaunu ir užsakovui perduodu statybos leidimą.

Atlieku šių statinių projektus: 

Projekto sudėtis su privalomosiomis dalimis:

 • projektiniai pasiūlymai;
 • projekto priedai,
 • bendroji dalis;
 • sklypo plano dalis;
 • architektūrinė dalis;
 • konstrukcijų dalis;
 • sklypo inžinerinių tinklų brėžinys (t.y. valymo įrenginio vieta sklype, vandėns gręžinio vieta sklype, vandentiekio ir nuotekų linijos į pastatą, elektros kabelio padėtis sklype nuo elektros apskaitos spintos iki gyvenamo namo).

Papildomai galiu atlikti ir kitas techninio projekto dalis.

Dirbu visoje Lietuvoje.

Turite klausimų?