Žemėtvarkiniai projektai

Sklypo padalijimas, sklypo formavimas, žemės paskirties keitimas

Žemėtvarkiniai projektai - tai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kurie susideda iš kelių etapų, daugybės procesų ir procedūrų. Jie rengiami įvairiais tikslais, tačiau iš esmės tada, kai savininkų ar savininko netenkina esama padėtis - pvz., yra nesutarimų tarp bendrasavininkų dėl sklypo valdymo, netenkina esama žemės paskirtis ir panašiai. Dalį darbų gali pasidaryti ir pats sklypo savininkas, tačiau biurokratinė kalba nėra kiekvienam gerai suprantama, o ir aiškinantis tai, kas yra nežinoma, kartais trunka begales laiko. Kad to būtų išvengta, visus procesus galima patikėti architektui, kuris įsigilinęs į tokių projektų rengimą, jam nesvetima biurokratinė kalba ir kuris tikrai žino ką ir kada reikia daryti, kur kreiptis. 

Mano vykdomi žemėtvarkiniai projektai yra šie:

Žemės sklypų sujungimas. Jeigu turite du ar daugiau besiribojančių sklypų, tačiau norite turėti vieną, tokiu atveju rengiamas žemės sklypų sujungimo projektas. Kad sklypus būtų galima sujungti, jų pagrindinė žemės paskirtis turi būti tokia pati, t.y. negalima sujungti žemės ūkio paskirties sklypo su namų valdos ir panašiai.

Sklypo padalijimas. Turite didelį žemės sklypą, tačiau norite jo dalį parduoti arba padovanoti, bet nenorite sklypo bendrasavininko? Tokiu atveju Jums gali padėti sklypo padalijimas - pvz., sklypo padalijimas į dvi dalis. Jis yra naudingas tuo, kad perleidę dalį savo žemių, Jūs vistiek išliekat savojo sklypo savininku su visomis nuosavybės teisėmis į jį, o kitam žmogui priklauso jau kitas atskiras sklypas.

Sklypo atidalijimas. Būna atvejų, kai vienas žemės sklypas turi du ar daugiau savininkų, o išsiskiriant nuomonėms ar kylant ginčams dėl žemės panaudojimo, tikslingas sprendimas gali būti sklypo atidalijimasSklypo atidalijimas yra procesas, kai bendros nuosavybės žemė yra padalijama tarp bendrasavininkų, taip suformuojant atskirus sklypus.

Sklypo perdalijimas. Kadangi ne visais atvejais galima formuoti atidalijamus žemės sklypus, tuomet vykdomas sklypo perdalijimasSklypo perdalijimas atliekamas tais atvejais, kai keičiant bendrą ribą tarp gretimų žemės sklypų, negalima formuoti racionalaus dydžio atidalijamo žemės sklypo.

Sklypo formavimas. Jeigu prie savo gyvenamojo namo neturite suformuoto žemės sklypo, reikėtų tuo pasirūpinti, kadangi formuojant aplinkinius sklypus, staiga galite likti tik su žeme, ant kurios namas pastatytas. Tam Jums reikalingas namų valdos žemės sklypo projekto parengimas ir žemės išpirkimas iš valstybės.

Žemės paskirties keitimas. Norite statyti gyvenamąjį namą, tačiau turite ūkio paskirties žemės sklypą? Galiu padėti! Tokiais atvejais rengiami projektai ir vykdomas žemės paskirties keitimasŠiuo atveju, žemės ūkio paskirties sklypo keitimas į namų valdą, ir Jūs jau galite statyti savo svajonių namą. Žemės paskirtys būna šios: žemės ūkio paskirties žemė; miškų ūkio paskirties žemė; vandens ūkio paskirties žemė; konservacinės paskirties žemė ir kitos paskirties žemė. Pastarojoje galima gyvenamųjų ir negyvenamųjų namų statyba.

Sklypo pertvarkymas. Projektai rengiami, kai savininkų nebetenkina esamos sklypų ribos ir norima nustayti naujas.

Reikia projekto?

Susisiekite