Kaimo plėtros projektai

Statyba žemės ūkio paskirties žemėje


Gamta, žemė bei jos gėrybės visais laikais turėjo savo vertę, visada buvo žmonių, kurie labiau vertino ramybę ir lėtą tempą nei miesto greitį ir triukšmą. Šiais laikais vis daugėja žmonių, pavargusių nuo šiuolaikinio gyvenimo tempo, kurie linkę pasirinkti ramesnį gyvenimą arčiau gamtos arba net viską pakeisti iš pagrindų ir... tapti ūkininkais! Tačiau didelius ir gražius norus kartais numalšina įvairūs biurokratiniai ir teisiniai reikalai, kurių neišvengia naujakuriai, planuojantys įsigyti ar jau įsigiję žemės ūkio paskirties sklypą. Vieni iš tų “baubų” yra kaimo plėtros projektai, nes juk be jų net gyvenamo namo nepastatysi! Tačiau kaip ir daugelyje sričių, taip ir čia didžiausios baimės kyla iš paprasčiausio žmogiškojo nežinojimo. Šiame įraše įrodysiu, kad “baubas” visai nėra baisus, kai su juo susipažįsti. Arba randi žmogų, padedantį jį įveikti.

Taigi, kaimo plėtros projektai - tai vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai, kurie rengiami norint pertvarkyti žemės ūkio paskirties sklypą ar sklypus.  Projektų rengimą gali organizuoti savivaldybės vykdomoji institucija arba žemės savininkas, kai rengiamas žemėtvarkos projektas tik vieno ūkio žemės tvarkymo darbams planuoti. Daugelis mano, kad tai dar vienas bereikalingas popierizmas, tačiau iš kitos pusės, tai yra būdas apsaugoti žemės ūkio paskirties žemę nuo urbanizacijos ir savivaliavimo.

Kaimo plėtros projektai rengiami įvairiais tikslais: suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą (šiuos inicijuoja savivaldybės), miškui įveisti ne miško žemėje, ūkio valdai pertvarkyti, rekreacinės paskirties (kaimo turizmo) pastatų vietai parinkti, pagrindinių vidaus kelių, kurių reikia žemės ūkio veiklai, išdėstymas, o pats populiariausias - ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

Ūkininko sodybos statyba

Kad būtų aiškiau, ūkininko sodyba yra ne kas kita kaip gyvenamas namas. Tačiau tam, kad jį galėtumėte pastatyti žemės ūkio paskirties sklype, turi būti išpildytos šios dvi sąlygos:

  • sklypo plotas negali būti mažesnis nei 0,5 ha;
  • savininkas turi turėti ūkininko pažymėjimą ir įregistruoti ūkį tame sklype.

Žemės ūkio paskirties sklype galima statyti vieną ūkininko sodybą su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (šiltnamių, fermų, kaimo turizmo) pastatais, kurie yra reikalingi ūkio veiklai vykdyti. Kaimo plėtros projektai numato vietą, kurioje galima sodybos ir/ar kitų pagalbinių ūkio pastatų statyba, atsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį bei teisės aktų nuostatus: specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo aprašą; statybos techninius reglamentus.

Tiesa, turiu paminėti, kad ne visais atvejais žemės ūkio paskirties sklype namo statyba galima tik su kaimo plėtros projektu. Jeigu Jūsų žemės paskirties sklypas priklauso urbanizuotai ar urbanizuojamai teritorijai, galima pakeisti žemės paskirtį į namų valdos ir tuomet namo statyba bus įprastinis procesas. Tam reikės gerai išsinagrinėti vietovės bendrąjį planą, tačiau jeigu nesate šių reikalų ekspertas, pasikonsultuoti su šiuos reikalus išmanančiu specialistu būtų tikrai pravartu.

Kaimo plėtros projekto rengimo tvarka

Jeigu turite konkrečius planus, norus ar sumanymus, pati pirmiausia užduotis, kurią turėtumėte padaryti, tai išsiaiškinti kokia yra jų įgyvendinimo realybė. Tarkim, sklype yra vandens telkinys – tuomet reikia turėti omeny, kad teks atsižvelgti į pakrantės apsaugos zonos bei kitus reikalavimus, todėl Jūsų svajonė gyventi ant ežero kranto, gali pavirsti į realybę 70 m nuo kranto. Tad jeigu neturite reikiamų žinių, laiko ir noro gilintis į visokiausius niuansus, pats pirmiausias darbas, kurį turite atlikti – tai surasti gerą specialistą, kuris ne tik išsiaiškins visus niuansus už Jus, bet vėliau ir įvykdys visą kaimo plėtros projektą.

Biurokratinis procesas vyksta taip:

  • pateikiamas prašymas savivaldybės administracijos direktoriui su pridėtomis žemės sklypo (sklypų) planų kopijomis;
  • savivaldybės vyriausias architektas išduoda planavimo sąlygų sąvadą;
  • žemės savininko pasirinktas projekto rengėjas parengia projektą;
  • atliekamas projekto sprendinių pasekmių vertinimas ir parengiama ataskaita;
  • projektas viešai svarstomas, derinamas, tikrinamas ir galiausiai – PATVIRTINAMAS!

Kaimo plėtros projektai gali būti finansuojami ir iš Europos Sąjungos lėšų, todėl vertėtų pasitikrinti kokios yra finansavimo galimybės Jūsų atveju.

 

Na o jeigu Jums reikia kaimo plėtros ir/ar namo projekto, visuomet galite kreiptis į mane.